A. Kupsu Oy

ruoppaus

rantojen ja veneväylien ruoppaus

Rantojen ja veneväylien ruoppaus tehdään pitkäpuomisella kaivinkoneella joko rannalta ja/tai kai-vulautalta (jopa jäältä) riippuen kohteesta. Kalusto saadaan siirrettyä työkohteelle maitse kuljetus-lavetilla tai hinaamalla vesiteitse. Ruoppaustyöt ajoittuvat yleensä loppusyksy - alkukevät välille.

Tilavuudeltaan yli 500 m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta (AVI).

Pienimmästäkin, massamäärältään enintään 500 m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoi-tus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ja vesialueen omistajalle vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa.

Ruoppauskuvia