A. Kupsu Oy

Yritysesittely

A. Kupsu Oy on vuonna 1999 perustettu rakennusliike, jonka liikevaihto on noin 2 miljoonaa euroa. Ennen vuotta 1999 yritys on toiminut toiminimellä. Päätoimialamme ovat maanrakennustyöt, siltojen korjausurakointi, pienempien siltojen rakennusurakointi, talvikunnossapitotyöt, rantojen ruoppaus pitkäpuomikoneella sekä erilaiset purkutyöt. Erikoisosaamistamme ovat timanttiporaus ja -sahaus, sekä kallion louhinta räjähteettömästi hydraulikiilaamalla.

Yrityksen tavoitteena on tuottaa ja toimittaa tehokkaasti palveluja, jotka vastaavat tilaajan odotuksia. Rakennushankkeet luovutetaan tilaajille virheettöminä ja aikataulun mukaisesti. Jokainen henkilö vas-taa oman työnsä laadusta. Aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien valinnassa otetaan huomioon nii-den kyky toimittaa virheettömiä palveluja sekä  materiaaleja sovitun aikataulun mukaisesti.   

 

A. Kupsu Oy:n henkilöstön pätevyys ja perehdyttäminen tehtäviinsä varmistetaan koulutuksen avulla. Koko henkilöstö osallistuu myös yrityksen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. A. Kupsu Oy huomioi asiakaspalautteet ja arvioi palautteiden avulla laadunhallintajärjestelmän toimivuutta. Palautteiden pohjalta toimintaa kehitetään edelleen vastaamaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita ja odotuksia.

Toiminta-alueemme on Etelä-Suomi, pääasiassa toimimme kuitenkin Itä-Uudellamaalla ja pääkaupunkiseudulla.

 

Rakentamisen Laatu ry RALA:n pätevyystodistuksen olemme saaneet vuonna 2005.

Yrityksellä on RALA:n toimintatapojen sertifikaatti seuraaviin toimintoihin.

Sillanrakentamisen pääurakointi:

-Suuret ja vaativat sillankorjausurakat (K1)

-Tavanomaiset siltaurakat (R3), kattaa vain R3 putkisillat

 

Henkilöstön määrä on noin 15. Kaikilla on Valttikortit, Tieturva 1 ja Työrurvallisuuskortit, sekä tulitöitä tekevillä tulityökortit. Monella on myös Pääkaupunkiseudun katutyökortti, sekä työnjohdolla Tieturva 2 -pätevyys.